Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднэ надання згоди на вчинення значних правочинiв 01.06.2020 р

MD5 хеш файла:1e95699c9468a9cf2244623a8aa54e57

Iм’я файлу:Vidomosti_pro_priynyattya_rish_pprz01062020.docx.p7s

Розмiр файлу:30.53 КВ

Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднэ надання згоди на вчинення значних правочинiв 01.06.2020 р

MD5 хеш файла:b7d7cd024a2565eb8960e8cd132debc5

Iм’я файлу:Vidomosti_pro_priynyattya_rish_pprz01062020.docx.

Розмiр файлу:20.04КВ


Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 01.06.2020 р
MD5 хеш файла:209935cdd0b00693904ec8a711010bbe

Iм’я файлу:Vidomosti_pro_zminu_skladu_pos_pprz01062020.docx.p7s

Розмiр файлу:31.83 КВ

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 01.06.2020 р
MD5 хеш файла:8ccatb21b9a31fb6bd408add85db3d8b

Iм’я файлу:Vidomosti_pro_zminu_skladu_pos_pprz01062020.docx

Розмiр файлу:21.34 КB

ПРОТОКОЛ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ 01.06.2020 р

MD5 хеш файла:b4c46f4aa7905cf3db6b8b3703e44267

Iмя файлу:Richni_zagalni_zbori_akcioneri_pprz28042020.docx.p7s

Размiр файлу:38.38 КВ


ПРОТОКОЛ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ 01.06.2020 р

MD5 хеш файла:b4c46f4aa7905cf3db6b8b3703e44267

Iмя файлу:Richni_zagalni_zbori_akcioneri_pprz28042020.docx.p7s

Размiр файлу:38.38 КВ


Рiчни загальни збори акцiонерiв(у машиночитальному форматi)28.04.2020 р

MD5 хеш файла:b4c46f4aa7905cf3db6b8b3703e44267

Iмя файлу:Richni_zagalni_zbori_akcioneri_pprz28042020.docx.p7s

Размiр файлу:38.38 КВ


Рiчни загальни збори акцiонерiв(у машиночитальному форматi)28.04.2020 р

MD5 хеш файла:e7b7e01d83c31ca9901121f945e11f74

Iмя файлу:Richni_zagalni_zbori_akcioneri_pprz28042020.docx

Размiр файлу:29.78 КВ


Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк 22.04.2020 р

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк 22.04.2020 р

Информацiя про акцii 2 13.04.2020 р

Информацiя про акцii 2 13.04.2020 р

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018рiк.26.04.2019

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018рiк.26.04.2019

02.04.2019 Протокол собрания акционеров

02.04.2019 Протокол собрания акционеров

Вiдомостi про прийняття рiшення згоди на вчинення значних правочинiв 02.04.2019

Вiдомостi про прийняття рiшення згоди на вчинення значних правочинiв 02.04.2019

Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючiх акцiй станом на дату складання перелiку осiб якi мають право на участь у загальних зборах 29.03.2019

Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючiх акцiй станом на дату складання перелiку осiб якi мають право на участь у загальних зборах 29.03.2019

Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючiх акцiй станом на дату складання перелiку осiб якi мають право на участь у загальних зборах 28.02.2019

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2014 г.

Повестка дня акционерного собрания 28 марта 2016 г.

Годовой отчет за 2015г. 28 апреля 2016 г.

Протокол № 1 регистрации акционеров 2016

Протокол счетной комиссии 201 6г.

Отчет ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельностив 2016 г.

Протокол № 12016 очередного общего собрания 2016 г.

Проект повестки дня акционерного собрания

Протокол наблюдательного совета

Отчет ПАО Южспецстрой за 2016г

Особая информация лиц имеющих 10 акций

Особая информация смена должностных лиц

Протокол собрания акционеров -2017 Южспецстрой

Протокол рiчних чергових загальних зборiв акцiонеров 6.04.2018 Южспецстрой

Повідомлення про позачергові збори акціонерів

Особлива інформація обрання ревізійної коміссії Товариства 13.12.2017

Особлива інформація Зміна типу акціонерного Товариства 13.12.2017

Исправленный отчет ПІВДЕНСПЕЦБУД за 2016 28.12.2017 р.

Информация про акции. 03.03.2018

Информация про акции. 04.04.2018.doc

Список документов. 02.03.2018

Південспецбуд личный сайт 02.03.2018

Посадови. 11.04.2018

Правочини. 11.04.2018

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА. ПрАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД». 25.04.2018

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік. ПрАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД». 25.04.2018

Повестка дня акционерного собрания 02.04.2019г. 28 февраля 2019г.

Перечень документов акционера для участия в общих собраниях. 28 февраля 2019г.

Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй таголосуючих акцiй станом на дату складання перелiку осiб,яким надсилаэться повiдомлення про проведення загальнихзборiв. 28 февраля 2019г.

Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй таголосуючих акцiй станом на дату складання перелiку осiб,яким надсилаэться повiдомлення про проведення загальнихзборiв. 29 марта 2019г.

Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй станом на дату складання перелiку осiб,якi мають право на участь у загальних зборiв. 29 марта 2019г.

Особлива Iнформацiя 02.04.2019.

Особлива iнформация 2.04.2019

Повiдомлення про проведення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв 15 квiтня 2020 г.

Повiдомлення про проведення чергових рiчних загальних зборів акционерiв 15 квiтня 2020 р